Četras esejas par brīvību

Četras esejas par brīvību

0,00 €

 

Jesaja Berlins (1909-1997) ir viens no pasaulē visaugstāk vērtētajiem mūslaiku filozofiem, liberālās domas paudējs, ideju vēsturnieks un dzimis rīdzenieks. «Četras esejas par brīvību» Berlina jaunradē ieņem īpašu vietu. Šajā grāmatā ietverti četri sacerējumi, kas visi veltīti brīvības tēmai - tie vairākkārt izdoti gan atsevišķi, gan kopējā krājumā, tulkoti daudzās valodās; tas ir darbs, kuru autors pats uzskatīja par nozīmīgu savu ideju paudumu, - sarakstīdams plašu kopkrājuma ievadu, viņš papildināja izvirzīto brīvības koncepciju ar jaunu argumentāciju. Līdz ar to, lai arī hronoloģiski un tematiski neviengabalaina, šī ir grāmata, par kuru var sacīt, ka tā vistipiskākajā veidā reprezentē Berlina ieguldījumu politisko ideju vēstures un politiskās filozofijas attīstībā. Visas četras esejas tapušas piecdesmitajos gados - laikā, kad bija izveidojusies aukstā kara ģeopolitiskā realitāte — «brīvās» un totalitārās pasaules konfrontācija, un turpmākajā periodā brīvības jēdziena liberāli demokrātiskā koncepcija lielā mērā balstījās uz Berlina izveidoto paradigmu - it sevišķi saistībā ar negatīvās un pozitīvās brīvības nošķīrumu un analīzi. Tāpēc krājuma centrālais darbs nenoliedzami ir «Divi brīvības jēdzieni», kas ir radies 1958. gadā un nolasīts kā inaugurācijas lekcija, Berlinam stājoties Sociālās un politiskās teorijas profesora amatā.

 

No ievadraksta: Jānis Vējš, Brīvības vērtība

Izdevējs: Sorosa fonds- Latvija

Detalizēta informācija

Book language: 
ISBN: 
978-9934-8119-4-4
Year: 
2014
Publisher: 
Format, file size:
EPUB, 2.4 MB