Gals un sākums

Gals un sākums

0,00 €

 

Lasīt Raini mūsdienās bieži to arī nozīmē - lasīt Raini, neuztverot tekstus kā vērtību pašus par sevi, bet domājot par tiem galvenokārt kā par autora izpētes avotu.

Tas ir saprotami, jo Rainis ir bijusi spilgta radoša personība, tāpēc ir interesanti pievērst uzmanību viņam pašam - talantīgajam un untumainajam.

“Gals un sākums” šim mērķim var kalpot ļoti labi - šis ir Raiņa personiskākais dzejas krājums. 1913. gada 10. martā viņš savā dienasgrāmatā rakstījis: “Es vakarā pēc maziem darbiem paņēmu rokā “Galu un sākumu”, lasīju un raudāju pats par sevi. Kauna vairs nebij, taisnība taču viss ir, kas tur sacīts.”

Tomēr krājuma vērtība neaprobežojas ar to, ka šeit varam pētīt un piedzīvot Raini. Krājums ir ekspresīvu, piesātinātu tekstu pilns; te ir meklējumi, sāpes, šaubas, ilgas, ko pazīst katrs. Rainis caurstaigā visus savas dvēseles tumšos stūrus un negaidītā godīgumā atklāj tos lasītāja acīm. Tiekšanās augšup, uz dzīvošanu, uz pilnveidošanos ienes gaismu citādi patumšajās krājuma noskaņās.

Sen, sen, kopš minos, nāve sūc šo krūti:
Pussimtu gadu mirt man diezgan šķiet,
Es gribu simtus gadus dzīvot iet.

 

 

E-grāmata tapusi ar "Latviešu fonds" atbalstu

Latviešu fonds

Detalizēta informācija

Book language: 
ISBN: 
978-9984-899-50-3
Year: 
2014
Publisher: 
Format, file size:
EPUB, 2.3 MB