Aleksandrs Grīns

Aleksandrs Grīns

15.08.1895
 
Aleksandrs Grīns ir viens no spēcīgākajiem, talantīgākajiem 30. gadu latviešu romānistiem, vēsturiskā žanra aizsācējs latviešu prozā. Viņš ir spriega sižeta meistars un galveno kārt raksta par varonīgām cīņām un kaujām, meistarīgi uzbur gan reālistiskas kara šausmu scēnas, gan sentimentālas mīlas ainas. Viņa darbos bieži darbojas reālas vēsturiskas personas un sižetā ievīti reāli notikumi.
 
Guntis Berelis Grīnu, kopā ar Edvartu Virzu un Jāni Veseli, ievieto savas grāmatas “Latviešu literatūras vēsture” nodaļā “Mītu radītāji”, kā arī norāda uz kādu Grīna darbu īpašību: "...Grīna darbos izjūtama kāda viņa rakstības īpatnība – maza misiticisma piedeva, ko iespējams atvedināt uz senajiem ticējumiem, kuros visai savdabīgi ir sajaucies kristietisms ar pagānismu; romānā ir daudzas vīzijas, pravietiski sapņi, folkloriskas alūzijas."
 
Savukārt Ingrīda Kiršentāle raksta: “Latviešu tautas dzīvi gadsimtiem ilgi ignorēja oficiālā vēsture. Lai atdotu tautai tās pagātni un līdz ar to pavērtu nākotni, rakstnieks pievēršas oriģinalitātes glabātājiem – folklorai un etnogrāfijai. ... Grīns, tā pat kā G. Garsija Markess u. c. šī virziena [maģiskais (mistiskais) reālisms] pārstāvji, ir noārdījis robežu, kas šķir dzīvos no mirušajiem, šķir reālo pasauli no maģiskās.”
 
Vairāk par autoru: Vikipēdijā, Latviešu Literatūras centra datubāzē, un, protams, Gunta Bereļa grāmatā "Latviešu literatūras vēsture."