Brāļi Kaudzītes

Brāļi Kaudzītes

Dzimšanas gads: 
1839

 

Kaudzīte Matīss (1848-1926) – rakstnieks, skolotājs. Mācījies Vecpiebalgas draudzes skolā. 1868. gadā pirmā publikācija laikrakstā "Mājas Viesis". Nokārtojis mājskolotāja eksāmenus, no 1868. gada bijis skolotājs Vecpiebalgas Kalna Kaibēnu pagastskolā. 1868. gadā iestājās Rīgas Latviešu biedrībā un darbojās tajā visu mūžu. Darbojās arī Vecpiebalgas dziedāšanas (vēlāk labdarības) biedrībā, aktīvi iesaistījās vietājā kultūras dzīvē, piedalījās teātra izrādēs.

19. gadsimta 70. gados sarakstījis vairākas nelielas lugas, publicējis vairākus dzejoļu krājumus, tostarp sacerējis dzejoli "Tautas mīlestība" (1879), kas kļuva tautā ļoti populārs, vairākus literatūrkritiskas ievirzes rakstus, grāmatu par brāļu draudzēm. 1879. gadā izdots kopā ar brāli Reini Kaudzīti sarakstītais romāns "Mērnieku laiki" – pirmais romāns latviešu literatūrā. 1911. gadā tas pirmo reizi izrādīts teātrī. Sastādījis arī antoloģijas un mācību grāmatas. 80. gados laikrakstos publicēti kopā ar brāli rakstītie ceļojumu apraksti par Vāciju, Austriju, Šveici, Itāliju, Franciju un citām Eiropas valstīm.

1911. gadā aizgāja pensijā, dzīvoja brāļa iepirktajās mājās Kalna Kaibēni, 1915. gadā devās bēgļu gaitās uz Krieviju, 1917. gadā atgriezās Latvijā. 1929. gadā Kalna Kaibēnos iekārtots muzejs – pirmais memoriālais muzejs Latvijā.

 

Kaudzīte Reinis (1839-1920) – rakstnieks un skolotājs, žurnālists. Skolu nav apmeklējis, apguvis dreimaņa amatu, gatavojis un pārdevis vērpjamos ratiņus. Kaudzītes Matīsa palīgs skolotāja darbā, mācījis skolā ģeogrāfiju un ticības mācību, bijis pagastskolas ēkas pārvaldnieks. Pirmā publikācija 1871. gadā. Vairākos rakstos aizstāvējis latviešu zemnieku un latviešu valodas tiesības. Romāna "Mērnieku laiki" līdzautors. 1882. – 1886. gadā sarakstījis nepabeigtu satīrisku sadzīves romānu "Izjurieši" (publicēts 1928). Sacerējis ap 900 aforismu, ar tiem aizsākdams aforismu žanru latviešu literatūrā. Kopā ar brāli sarakstījis ceļojumu aprakstus par pieredzējumiem, apceļojot Eiropu. Publicējis dažus stāstus, sastādījis vairākas mācību grāmatas. Bijis dažādos Vecpiebalgas pašvaldības amatos, tostarp arī par pagasta vecāko.