Ivars Ījabs

Ivars Ījabs

 

Ivars Ījabs ir brīvi praktizējošs latviešu politologs. Izglītība – autodidakts. Iztiku pelna ar lekciju lasīšanu Latvijas Universitātē un citur, pēc vajadzības. No darba brīvajā laikā nododas vaļaspriekiem – peldēšanai, slēpošanai, politisko ideju vēsturei, politikas teorijai un nacionālisma studijām. Viņa ikmēneša sleju publicē žurnāls “Rīgas Laiks”. 

 

Sekojiet Autoram sociālajos tīklos:
witter.com/ijabs
facebook.com/ivars.ijabs