Jānis Akuraters

Jānis Akuraters

13.01.1876

 

Latviešu dzejnieks, rakstnieks un politiķis.

Jānis Akuraters dzimis 1876. gada 13. janvārī Dignājas pagasta "Jaunzemjos" mežsarga ģimenē. Mācījies Biržu pamatskolā, pēc tam Jēkabmiesta pilsētas skolā. Nokārtojis skolotāja eksāmenus un strādājis par skolotāju. 1903. gadā bijis Maskavas universitātes Juridiskās fakultātes brīvklausītājs. 1905. gada 13. janvāra notikumiem veltījis savu pazīstamāko dzejoli „Ar kaujas saucieniem uz lūpām". 1905. gadā Iestājas Latviešu sociāldemokrātu savienībā. Izdots pirmais dzejoļu krājums "Zvaigžņu nakts". 1905. gadā viņš kopā ar citiem literātiem sacerēja, parakstīja un žurnāla "Dzelme" 5. numurā publicēja pirmo latviešu literatūras manifestu "Mūsu mākslas motīvi", kur aizstāvēja mākslas suverenitātes un modernisma principus. 1905. -1907. gadā J. Akurateru vairākkārt apcietināja un 1907. gadā izsūtīja uz Pleskavu, bet viņš aizbēdzis uz Somiju, tad Zviedriju, beidzot uz Norvēģiju. Trimdā uzrakstīja stāstu „Kalpa zēna vasara".1908. gadā atgriezās Latvijā. Pirmā Pasaules kara laika bija latviešu strēlnieku pulkos, piedalījās Ziemassvētku kaujās. 1918. gadā ievēlēts Nacionālā padomē (vēlāk Tautas padomē). 1919. gadā iecelts par Izglītības ministrijas Mākslas departamenta direktoru. Miris 1937. gada 25. jūlijā.

Avots: Letonika.lv