Jānis Ezeriņš

Jānis Ezeriņš

09.04.1891

 

Jānis Ezeriņš (1891-1924) Bikseres pagasta (tagadējā Sarkaņu pagastā) Beiros saimnieka ģimenē. Nākamā rakstnieka personību veido Vidzemes krāšņā daba, gan vecās mammas dziesmas, pasakas un teikas, gan vienkāršā, bet dzīvesgudrā mamma, gan viņa tēvs, kuram draugi bijuši rakstnieki Augusts Saulietis un Doku Atis. Ezeriņš Jānis kļūst par A.Saulieša krustdēlu.
 
Topošais rakstnieks no sākuma mācās Vanagpakalnes pamatskolā (1899-1902), tad Cesvaines (1902-1905) un Lazdonas draudzes skolā (1905-1906). Pēc tam no 1906.gada līdz 1910.gadam mācās Valkas skolotāju seminārā Valmierā. Valmierā iepazīstas ar citiem topošajiem literātiem L.Paegli, J.Sīli u.c. Mācību laikā piedalās skolēnu žurnāla veidošanā un literārās aktivitātēs, dzejo, zīmē un glezno. Nākamais rakstnieks zīmē pat pārdošanai pastkartes.
 

Autora darbi