Latvijas Literatūras centrs

Latvijas Literatūras centrs

 
Biedrības "Latvijas Literatūras centrs" izdotais žurnāls "Latvju Teksti" jau kopš 2010. gada atspoguļo literatūras procesu Latvijā un ārvalstīs, piedāvājot literāro darbu pirmpublicējumus, intervijas, analītiskus un publicistiskus rakstus par aktuālām tendencēm literatūrā un tās mijiedarbību ar citām mākslām. Lasītājiem tiek piedāvāts arī plašs recenziju klāsts par jaunākajām grāmatām, kā arī īpaši literāri pielikumi, kas veltīti jaunu autoru meklējumiem, spilgtiem cittautu literatūras tulkojumiem, kā arī bērnu literatūrai. Žurnāls ir orientēts uz plašu lasītāju mērķauditoriju, kurā ietilpst ne vien ar literatūru saistīti profesiju pārstāvji, bet gan ikviens, kura dzīvesveida neatņemama sastāvdaļa ir lasīšana.

Vairāk par žurnālu un citiem organizācijas projektiem
lasi interneta vietnē www.literature.lv

Kā arī seko žurnālam Facebook un Twitter