Literārā Akadēmija

Literārā Akadēmija

 

„Literārā Akadēmija” ir Latvijas Rakstnieku savienības un Literārās izglītības un jaunrades atbalsta centra kopīgi veidota kultūrizglītības programma, kas realizē ar rakstnieku profesionālās meistarības celšanu saistītus projektus.

Kopš 2004. gada „Literārās Akadēmijas” meistardarbnīcu vadītāju pārraudzībā tapuši vairāk nekā simts literāru darbu (dzejoļu krājumi un kopas, romāni un stāsti, pilna apjoma lugas un viencēlieni), no kuriem daudzi jau izdoti grāmatu formā. Iepriekšējo gadu meistardarbnīcu beidzēju darbi izdoti arī kopkrājumos (grāmatu vai disku formā), kā arī regulāri parādās lielāko Latvijas literārās periodikas izdevumu lapaspusēs un saņem dažādu literāro konkursu balvas. Meistardarbnīcu dalībnieku pasākumi kļuvuši jau par tradicionālu Dzejas dienu un Prozas lasījumu programmas daļu.

Programma tiek realizēta ar LR Kultūras ministrijas finansiālu atbalstu.

Vairāk lasi rakstu.lv