Mēliss Frīdentāls

Mēliss Frīdentāls

24.10.1973

 

Mēliss Frīdentāls (Meelis Friedenthal) ir Igauņu rakstnieks, pēc izglītības teologs, aizstāvējis doktora disertāciju par tematu “Tallinas Pilsētas arhīva “Tractatus moralis de oculi””, nodarbojas ar zinātni, pētīdams 17. gadsimta ideju vēsturi, arī bijis pasniedzējs Tartu universitātes teoloģijas un vēstures fakultātē.

Literārajā daiļradē Mēliss galvenokārt pievērsies fantāzijas žanram. 2013. gadā autors par romānu “Bites” saņēma Eiropas Savienības Literatūras balvu.

 

 

 

Autora darbi