Ojārs Vācietis

Ojārs Vācietis

Dzimšanas gads: 
1933

 

Dzimis Valkas apriņķa Trapenes "Dumpjos" kalpa ģimenē. Mācījies Trapenes pamatskolā un Gaujienas vidusskolā. No 1952. gada līdz 1957. gadam studējis LVU latviešu valodu un literatūru. No 1958. gada strādājis laikrakstos un žurnālos "Literatūra un Māksla", "Liesma", "Bērnība", "Draugs". Gadu bijis Rīgas kinostudijas redaktors. Viņa dzīvesbiedre bija Latvijas krievu dzejniece un atdzejotāja Ludmila Azarova.

Pirmā publikācija — dzejolis "Miera balss" Apes rajona laikrakstā "Sarkanā Ausma" 1950. gadā. Vācietis 50. gadu dzejā ienāk ar jaunības jūsmu, trauksmi un tiešumu, ātri kļūdams par vienu no populārākajiem dzejniekiem. Īpaši nozīmīga ir Vācieša 60. gadu dzeja, kad viņš daudzos dzejoļos un poēmās polemizē ar PSRS ideoloģijas oficiālajām nostādnēm, tā izpelnīdamies arī represijas - no 1960. līdz 1966. gadam viņa dzejoļu krājumi netiek izdoti.

O. Vācieša nozīmīgākais tulkojums ir Mihaila Bulgakova romāns "Meistars un Margarita", tas piedzīvojis vairākus izdevumus.

Dzejnieks miris 1983. gada 28. novembrī Rīgā. Apbedīts Carnikavas kapos Siguļos.

Autora darbi