Roberts Mūks

Roberts Mūks

14.01.1923
Roberts Mūks (īstajā vārdā Roberts Avens), dzejnieks, filozofs un reliģiju pētnieks, dzimis 1923.gada 14.janvārī rakstveža ģimenē Galēnu pagasta Ošupē. Mūks studējis Vircburgas universitātē, Baltijas universitātē Pinnenburgā, Lēveles universitātē Beļģijā un Briseles universitātes Žurnālistikas fakultātē.
 
R.Mūks 1954.gadā izceļoja uz ASV, kur Ņujorkas Fordema universitātes Teoloģijas fakultātē ieguva doktora grādu teoloģijā un vēlāk arī doktora grādu filozofijā. Strādāja par bibliotekāru koledžā un reliģijas vēstures profesoru Aionas koledžā Ņūrošelā. Mūks bija Latvijas Rakstnieku savienības biedrs un Latvijas Kultūras akadēmijas goda doktors.
 
Viņš ir publicējis vairāk kā 10 filozofiski psiholoģisku apcerējumu angliski un latviski (turklāt tie tulkoti arī daudzās citās valodās), kuros apskatīti ar reliģiju (īpaši – Austrumu), mitoloģiju, iztēli, arhetipisko psiholoģiju u.c saistīti jautājumi. Jau 50.gados latviešu presē sāka parādīties Mūka dzeja; ir iznākuši vairāki dzejoļu krājumi. Viņa dzeja ar savu artistisko vieglumu, metaforisko oriģinalitāti un spriego intonāciju pieder pie 80.gadu trimdas dzejas nozīmīgākajām vērtībām.