Grāmatas

Šis latviešu tautas pasaku elektroniskais krājums ir gatavots pēc 1988. gadā izdevniecības “Liesma” izdotā tāda paša nosaukuma izdevuma, kas toreiz kļuva par ļoti ievērojamu un visu paaudžu lasītāju iemīļotu grāmatu. Ļoti ilgi šī bija viena no lasītāju plauktos sastopamākajām grāmatām un daudzi to lasa joprojām. Nu šis iespaidīgais krājums ir ...Lasīt tālāk
0,00 €
Friča Bārdas dzejas krājumā “Zemes dēls” atspoguļojas autora izglītotība un neparasti niansētais pasaules redzējums, kas izklāstīts ar visdziļāko empātiju pret jebkuru radīto tēlu. Viņš parāda erudīciju, atsaucoties uz kultūras vēsturi, piemēram grieķu un ebreju mitoloģiju, bet nepadarot tekstu par pašmērķīgu zināšanu izklāstu. Blakus ...Lasīt tālāk
0,00 €
Lasīt Raini mūsdienās bieži to arī nozīmē - lasīt Raini, neuztverot tekstus kā vērtību pašus par sevi, bet domājot par tiem galvenokārt kā par autora izpētes avotu. Tas ir saprotami, jo Rainis ir bijusi spilgta radoša personība, tāpēc ir interesanti pievērst uzmanību viņam pašam - talantīgajam un untumainajam. “Gals un sākums” šim mērķim var ...Lasīt tālāk
0,00 €
Rūdolfa Blaumaņa luga “Indrāni” tiek dēvēta par psiholoģiskā reālisma paraugu latviešu literatūrā, kurā, Blaumanim tik raksturīgajā stilā, tiek analizētas tēlu savstarpējās attiecības. Šīs drāmas centrā- paaudžu atšķirības un no tām izrietošās nesaskaņas. Indrānu tēvs ar māti vēlas nodot savu zemi jaunākajam dēlam, taču vecākā dēla Edvarta un viņa ...Lasīt tālāk
0,00 €
“Mērnieku laiki” ir Brāļu Kaudzītes kopīgi sarakstītais romāns, kas īpaši nozīmīgs latviešu literatūrā. Darbs rakstīts trīs gadus (1876 – 1879) un tiek uzskatīts par pirmo reālisma tipa romānu latviešu literatūrā- tas ne tikai ievirzījis visu turpmāko latviešu rakstniecības virzienu, bet arī radījis rakstniecības pamatus. Romānā aprakstīta ...Lasīt tālāk
0,00 €
“Uguns un nakts” ir viena no Raiņa zināmākajām lugām, ievērojamākais simbolisma paraugs latviešu literatūrā, kuras pamatā ir Andreja Pumpura eposs Lāčplēsis . Tādēļ arī lugas apakšnosaukums ir “Sena dziesma jaunās skaņās” – Rainis stāstam iedevis “jaunas skaņas”, gan pilnveidojot tēlus, gan papildinot sižetu ar jaunām epizodēm. Luga sākas ar ...Lasīt tālāk
0,00 €
Frīdriha Vilhelma Nīčes skandalozā darba "Gadījums Vāgners" ("Der Fall Wagner") tulkojums. Šajā darbā vācu filosofs Nīče 1888. gadā pirmo reizi atklāti kritizē tobrīd jau mirušo un slavas virsotnē esošo komponistu Rihardu Vāgneru, pārmetot tam pārlieku aizraušanos ar vāciskuma un pat antisemītisma idejām. Šajā pamfletā Nīče norāda uz to, ka ...Lasīt tālāk
0,00 €
Kandidāts – tie ir desmit autori, kuri 2013. gadā apguvuši prozas gudrības programmas „Literārā Akadēmija” Prozas meistardarbnīcā pie Gunta Bereļa. Stāsti tapuši kā meistardarbi: beidzot Prozas meistardarbnīcu, katram autoram bija jāapliecina sava varēšana un gribēšana ar noslēguma darbu. Šie desmit stāsti tad arī lasāmi Kandidātā . Ne visi autori ...Lasīt tālāk
0,00 €
Leģendas par ģeniālā rakstnieka Viljama Šekspīra priekšgājēju – viņa tēvu Letgales Vili, par pašu Šekspīru, par viņa saistību ar (otru) ievērojamo latviešu rakstnieku Raini, un daudzas citas sensacionālas literāras liecības! „ Šekspīra dzimšanas datums nav zināms, viņa nāves apstākļi joprojām vieš šaubas, viņa pirmo darbu publikācijās vārdi „Shake ...Lasīt tālāk
0,00 €
Pāvila Rozīša satīrisks romāns par Latvijas 19.gs pirmās puses “labāko aprindu” vidi. Uzņēmīgais afērists Edgars Ceplis nodibina akciju sabiedrību, lai no Latvijas māla ražotu un eksportētu ķieģeļus. Cerot uz Cepļa solīto milzu peļņu, biznesa projektā iesaistās daudzi un iegulda naudu. Tomēr ticis pie naudas, drīz vien Ceplis aizraujas ar sava ...Lasīt tālāk
0,00 €