Domuzīme 2015.2

Domuzīme 2015.2

Domuzīme 2015.2

3,55 €

 

Žurnāls „Domuzīme” paredzēts literatūras, publicistikas un vēstures cienītājiem, un tiek veidots par Valsts Kultūrkapitāla fonda piešķirto finansējumu.

2. numurā (2015) lasāmi četri latviešu oriģinālprozas darbi: Osvalda Zebra, Liānas Langas, debitanta Andreja Vīksnas stāsti un klasiķa Jāņa Poruka tēlojums „Čūskas”. Lietuviešu literatūru pārstāv Danute Kaļinauskaite ar stāstu „Lietas”.

Jaunākā latviešu dzeja no Ulda Bērziņa, Toma Treiberga, Annas Fomas un Arta Ostupa radošajām laboratorijām. Atdzejotājs Māris Salējs iepazīstina ar poļu dzejnieku Leopoldu Stafu.

Interviju ar vācu literatūrzinātnieci Astrīdu Kēleri sagatavojusi Beata Paškevica. Sarunu – diskusiju par latviešu literatūru un lasīšanu mūsdienās veidojis publicists Eduards Liniņš.

Dagmāra Beitnere-Le Galla reflektē par vēsturnieka Pētera Krupņikova atmiņu grāmatu. Dzejnieks Arvis Viguls dalās pārdomās par latviešu dzejas sasauci ar sava laika aktualitātēm.

Grāmatu recenzijas rakstījuši Ainārs Bambals un Mārtiņš Mintaurs, Anda Buševica un Ilze Jansone, Līvija Baumane un Kristīne Želve.

Tāpat lasāms valodnieces Vinetas Poriņas raksts par apdraudējumiem latviešu valodai Latvijā, vēsturnieka Raimonda Cerūža raksts par to, kas un kā veidoja Vācijas pēckara vēsturi, vēsturnieka Gunta Vāvera komentārs par Augusta Deglava rakstu „Latviešu attīstības solis no 1848-1875”. Pēdējās lapas esejā ukraiņu dzejnieks Jaroslavs Minkins – par to, kas vieno latviešus un ukraiņus.

Žurnāla „Domuzīme” satura redaktori – Rudīte Kalpiņa, Jānis Vādons, Mārtiņš Mintaurs, Osvalds Zebris. Māksliniece – Sarmīte Māliņa.

Detalizēta informācija

Grāmatas valoda: 
Izdošanas gads: 
2015
Izdevniecība: 
Formāts, izmērs:
EPUB, 6.05 MB