Domuzīme 2015.4

Domuzīme nr.04

Domuzīme 2015.4

3,55 €

 

Literatūras, publicistikas un vēstures žurnāla „Domuzīme” ceturtais numurs, kas tiek veidots par Valsts Kultūrkapitāla fonda piešķirto finansējumu.

Jaunākajā žurnāla laidienā atzīmējam Josifa Brodska 75 gadu jubileju, piedāvājot viņa dzejas atdzejojumu un esejas “Paklanīties ēnai” tulkojuma latviešu valodā pirmpublicējumu. Savu tikšanos ar izcilo dzejnieku 1989. gadā Stokholmā aprakstījusi Amanda Aizpuriete.

Tāpat lasāms bagātīgs latviešu autoru devums. Līdzās Artūra Snipa, Gunta Bereļa, Janas Veinbergas un Ērika Kūļa oriģinālprozai arī Ronalda Brieža, Andra Ogriņa un Amandas Aizpurietes dzeja.

Turpinām īpašo rubriku – latviešu klasiķu īsprozas publikācijas. Šajā numurā literatūrzinātnieks Viesturs Vecgrāvis aicina pārlasīt vai iepazīt no jauna Ērika Ādamsona stāstu “Sarkanās asaras”, sniedzot koncentrētu ieskatu rakstnieka dzīvē un daiļradē.

Apaļā galda diskusijas tēma – kreisums un sociālistiskās idejas vēsturiskā griezumā un mūsdienās: kāpēc latviešu rakstniekus (Raini, Skalbi u.c.) pirms 100 un vairāk gadiem šāds domāšanas veids ietekmēja un aizrāva, un cik lielā mērā kreisi uzskati gūst atbalstu šodienas Latvijas sabiedrībā?

Daudzu grāmatu zinātniskais redaktors Vents Zvaigzne intervējis pieredzes bagāto valodnieku, tulkotāju un terminologu Aldi Lauzi – cilvēku, kurš interneta vidē aizrautīgi konsultē latviešu valodas pareizrakstības un stila jautājumos, spējot izteikt savu domu 140 zīmēs.
Par sociālajiem tīkliem kā mūsdienu agoru, kas kalpo izklaidei vai sociālajām aktivitātēm, raksta portāla Delfi.lv galvenais redaktors Ingus Bērziņš.

Turpinot apzināt latviešu intelektuālo mantojumu, reliģiju pētniece un socioloģe Agita Misāne portretējusi literātu, vēsturnieku un politiķi Arvedu Švābi – latviešiem neierasti plaša kalibra personību.

Jaunās grāmatas recenzējuši literatūrzinātnieki Benedikts Kalnačs, Anda Baklāne, Līvija Baumane-Andrejevska, vēsturniece Daina Bleiere, un tulkotāja, publiciste Ieva Lešinska.

Prozas darbus un publicistiku ilustrējuši mākslinieki Gatis Buravcovs, Pauls Bankovskis, Zane Zlemeša un Ernests Kļaviņš.

Žurnāla “Domuzīme” galvenā redaktore Rudīte Kalpiņa, literatūras nodaļas redaktori Jānis Vādons un Osvalds Zebris, vēstures nodaļas redaktors Mārtiņš Mintaurs, māksliniece Sarmīte Māliņa.

Detalizēta informācija

Grāmatas valoda: 
Izdošanas gads: 
2015
Izdevniecība: 
Formāts, izmērs:
EPUB, 8.63 MB