Eiropas ideja un idejas Eiropā

Eiropas ideja un idejas Eiropā

 

Vijas Daukštes un Ilzes Ostrovskas grāmata ir mūsdienīgs pārskats par Eiropas ideju vēsturi no antīkās pasaules līdz mūsdienām. Autores tajā cenšas izgaismot saikni starp Eiropas sabiedrības dzīvi un ideju attīstību visā to bagātībā - politikā, mākslā, zinātnē. Šī grāmata ir sarakstīta rūpīgi un pārdomāti, tā balstās bagātīgā avotu klāstā. Tādēļ tā būs noderīga gan studentiem, gan jebkuram citam, kurš vēlētos iegūt pārskatu par Eiropas intelektuālo mantojumu tā saiknē ar sociāli vēsturiskām norisēm.

Detalizēta informācija

Grāmatas valoda: 
ISBN: 
978−9934−11−649−0
Izdošanas gads: 
2015
Izdevniecība: 
Formāts, izmērs:
EPUB, 1.54 MB