Gadījums Vāgners

Gadījums Vāgners

0,00 €

 

Frīdriha Vilhelma Nīčes skandalozā darba "Gadījums Vāgners" ("Der Fall Wagner") tulkojums.
 
Šajā darbā vācu filosofs Nīče 1888. gadā pirmo reizi atklāti kritizē tobrīd jau mirušo un slavas virsotnē esošo komponistu Rihardu Vāgneru, pārmetot tam pārlieku aizraušanos ar vāciskuma un pat antisemītisma idejām. Šajā pamfletā Nīče norāda uz to, ka Vāgnera gadījums ir tikai viens no simptomiem plašākai slimībai, kas pārņēmusi visu Vakareiropu un ir dēvējama par nihilismu.
 
125 gadus pēc šī darba sarakstīšanas filosofijas doktorantūras studenti Anne un Ainārs Saukas piedāvā šī darba tulkojumu latviski. Tā kā šis ir Vāgnera jubilejas gads, ar šo biedrības "Ascendum" izdoto darbu iecerēts pievērst plašāku sabiedrības uzmanību joprojām aktuālajam Vāgnera fenomenam un dažādām iespējām, kā traktēt dižā komponista atstāto mantojumu. 
 
Tulkojums tapis ar Gētes institūta atbalstu.
 
E-grāmatas fragmentu iespējams lasīt interneta žurnālā Satori.lv
 

Detalizēta informācija

Grāmatas valoda: 
Izdošanas gads: 
2013
Izdevniecība: 
Formāts, izmērs:
EPUB, 1.35 MB