Gaiļu kalna ēnā

Gaiļu kalna ēnā

6,84 €

 

Osvalda Zebra romāns “Gaiļu kalna ēnā” ir sērijas "Mēs. Latvija, XX gadsimts" pirmais darbs — sakņots pirmajos lielajos satricinājumos Latvijas 19. gs. beigu un 20. gs. sākuma vēsturē. Tā laika notikumi bija izšķirīgs brīdis latviešu nācijas tapšanā, tie lika pamatus Latvijas valstij. Romāna priekšplānā izvirzīts smags un pavisam neromantisks jautājums — kāds ir indivīda ceļš no pretošanās idejas līdz revolūcijas upuriem, no ideālistiska skata uz rītdienu un it kā sabiedrības interešu vārdā uzsāktas cīņas līdz noziegumam un dziļam izmisumam.

2011. gadā, rakstnieces Gundegas Repšes iedvesmotas, divpadsmit latviešu rakstnieces kopīgi radīja stāstu krājumu “Mēs. XX gadsimts” — literāru versiju par 20. gs. Latviju. Šis stāstu krājums deva impulsu jau daudz plašākam projektam — Latvijas 20. gs. vēstures romānu sērijai “Mēs. Latvija, XX gadsimts”. Gundegas Repšes uzrunāti, kopīgā romānu sērijas radīšanā piedalīties piekrita trīspadsmit latviešu rakstnieki, uzņemoties katrs savu nosacītu Latvijas 20. gs. vēstures periodu. Romānu sērijas kopējā vadlīnija ir rūpīga laikmeta dokumentu, liecību u.c. pieejamu avotu un materiālu izpēte, kas kalpo par pamatu katra individuālajam literārajam redzējumam, necenšoties to iegrožot.

 

Sērijas romāni top VKKF mērķprogrammas “Nacionālā identitāte” ietvaros.
Projektu “Mēs. Latvija, XX gadsimts” atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds, “Latvijas Gāze” un Baltic International Bank.

Romāna fragmentu lasiet izdevniecības interneta vietnē

 

Atsauksmes

Arturs Skutelis

Ceļš uz vainas izpirkšanu.

O. Zebra prozai svarīgākais ir nevis tas, kas tiek pateikts, bet gan tas, kas ir pateikts aiz tā, kas tiek pateikts. Proti, “Gaiļu kalna ēnā” ir mazākā mērā romāns par bērnus nolaupījušo revolūcijas dalībnieku, lielākā mērā – par cilvēka mēģinājumu izpirkt savus grēkus.

Visu recenziju lasiet UbiSunt

Bārbala Simsone

Pagātnes ēnu projektors

Osvalds Zebris "neiekrīt" uz vēsturiskā žanra autoru iestaigāto vieglāko taciņu – atrast simpātisku varoni, caur kura skatījuma prizmu parādīt notikumus no konkrēta – visbiežāk paša rakstnieka – skatījuma perspektīvas. Gaiļu kalna ēnā ir psiholoģiski smalki izstrādāts vēstījums par individuālo un kolektīvo vainu, kurā vēstures grieži gan ir nemitīgi virmojoši fonā, bet projicējas kā uz raustīga melnbalto diapozitīvu ekrāna – fragmentāri, aprauti, bieži tikai uzminami, ne saskatāmi.

Visu recenziju lasiet KDiena

Detalizēta informācija

Grāmatas valoda: 
ISBN: 
978-9984-887-90-6
Izdošanas gads: 
2015
Izdevniecība: 
Formāts, izmērs:
EPUB, 1.67 MB