Ieskatīties sevī

Ieskatīties sevī

3,63 €
 
Šis autobiogrāfisko atmiņu stāstu krājums plašā un lasītājam saistošā veidā stāsta par Autora pieredzēto dažādos laika posmos sākot no pirmskara perioda, cauri pirmās brīvvalsts laikam un līdz atjaunotajai neatkarībai. E-grāmatā ietvertie stāsti ataino J.Rando un viņa ģimenes piedzīvoto no 1850. līdz 2000. gadam un saistīti ar daudzām mazāk zināmām dzīves pusēm un detaļām Latvijā minētajā periodā.
 

Atsauksmes

Svarīga liecība vēstures detalizētai apzināšanai

Grāmatā atspoguļoti būtiskākie Latvijas vēstures notikumi vienas dzimtas skatījumā, veidojot savdabīgu un svarīgu liecību par mūsu tautas pagājušā gadsimtā pārdzīvoto. Jura Rando grāmata "Ieskatīties sevī" ir nozīmīgs papildinājums Latvijas vēstures detalizētai apzināšanai.
 
Biruta Eglīte
Lauku bibliotēku atbalsta biedrības
valdes priekšsēdētāja.

***

J.Rando grāmata atspoguļo apbrīnojami sīksto un patriotisko jūtu piepildīto dzimtas dzīvi no Latvijas 1. Republikas posma, cauri II pasaules kara un staļinisko represiju periodam, padomju totalitārisma sistēmas murgam un J. Rando personisko, neparastām peripetijām bagāto dzīvi ar aktīvu līdzdalību Latvijas netatkarības atjaunošanas procesos līdz musdienām. Kā iniciatīvas bagāta un radoša personība inženieris J. Rando ir fiksējis atmiņu ierakstos savas dzīves spilgtāko notikumus, kuros atspoguļojas viņa redzējums uz svarīgiem Latvijas politiskās atmodas procesiem, personībām un notikumiem, kas pelna ievērību un plašu sabiedrisku atzīšanu.
 
Ojārs Spārītis
LMA profesors
LZA akadēmiķis

Detalizēta informācija

Grāmatas valoda: 
ISBN: 
978-9984-899-36-7
Izdošanas gads: 
2013
Izdevniecība: 
Formāts, izmērs:
3.6 MB