Kas ir meditācija? Teorija un prakse.

Kas ir meditācija? Teorija un prakse.

3,00 €
 
No Autora priekšvārda:
 
“Tehnoloģija liek mums dzīvot drudžainā, pulksteņa mehānisma nosacītā tempā, kas ir pretrunā ar cilvēka bioloģiskajiem ritmiem. Postmodernais cilvēks dzīvo nevis tagadnē, bet sapņos un domās par nākotni, ko tam sola zinātnieki un tehnokrāti, bet šī hipotētiskā nākotne ar katru jaunu atradumu attālinās arvien vairāk un vairāk, tādējādi nespējot apmierināt viņa mākslīgi uzkurinātās alkas pēc «pēdējā atrisinājuma». Šeit nav tikdaudz runa par alkām pēc materiāliem ieguvumiem kā par neapslāpējamu dziņu izbēgt pašam no sevis, no sava ego krātiņa un rast paliekošu apmierinājumu tur, kur tā nav un kur tas nevar būt. Nākotne, ja labi padomā, nav nekas vairāk kā abstrakcija — smadzenēs dzimis un mākslīgi pie dzīvības uzturēts jēdziens. Reāla ir tikai tagadne — ikdienas dzīvē doto mirkļu secība un dzīvošana tiešā saskarē ar šo neizbēgamo laika plūsmu.
Kaut ko tādu mums piedāvā Austrumi, specifiski — kopš gadsimtiem Austrumos izkoptie meditācijas vingrinājumi.
Šais lappusēs esmu izmantojis, manuprāt, labāko Rietumos pieejamo Austrumu reliģiju pazinēju atzinumus — sākot ar E. Frommu, transpersoniskās psiholoģijas pārstāvjiem, Puligandlu un beidzot ar vācu izcelsmes Tibetas budistu lamu A. Govindu. Šo autoru darbi, kā arī galvenie meditācijas prakses un teorijas pirmavoti ir uzrādīti bibliogrāfijā grāmatas beigās.”
 
LATVIJAS MOBILAIS TELEFONS
E-grāmata tapusi ar LMT atbalstu
 

Detalizēta informācija

Grāmatas valoda: 
ISBN: 
978-9984-899-41-1
Izdošanas gads: 
2014
Izdevniecība: 
Formāts, izmērs:
EPUB, 1.15 MB