konTEKSTS 2019.02

konTEKSTS 2019. februāris

konTEKSTS 2019.02

2,00 €

 

LRS laikraksta “konTEKSTS” 2019. gada Nr. 2 (#23) februāra numurs.

 
2019. gada februāra laikraksta „konTEKSTS” rubrikā ”Numura tēma” lasiet Arno Jundzes, Sandras Ratnieces, Izdevniecības "Latvijas Mediji" direktores Evijas Veides, kā arī Gundegas Repšes viedokļus par vairāku izdevniecību izsludinātajiem konkursiem. Laikrakstu ievada Lilijas Berzinskas saruna ar rakstnieci Lauru Dreiži, kura savu pirmo grāmatu izdeva būdama vien 17 gadus jauna.

Sadaļu „Skats” veido Edvīna Raupa redaktora sleja „Mūžības plakstiņi”, Paula Bankovska rubrikas „Tekstūras” eseja „Raudu mūris” un Gunas Rozes eseja „Ārzonas sapņi.

Dzejas cienītājiem šī numura tekstu sadaļā piedāvāta Elvīras Blomas un Jura Helda dzeja, bet prozas sadaļu veido Viļa Kasima miniatūras un Agra Jēkabsona stāsts „Opaps”.

Plaša, kā vienmēr, ir kritikas sadaļa. Rubrikā „Viedokļi” Vija Laganovska-Birkova un Elīna Skujiņa reflektē par Daces Vīgantes grāmatu „Tad redzēs” (Zvaigzne ABC). Vienmēr saistoši ir uzzināt, ko kritiķi domā par jaunākajām latviešu autoru grāmatām. Laikrakstā lasiet Jūlijas Dibovskas domas par Lauras Vinogradovas grāmatu „Izelpas” (Zvaigzne ABC), bet Ingus Barovskis izsaka viedokli par Ievas Melgalves romānu „Vēsais prāts” (Zvaigzne ABC). Saistošas un vēl arvien aktuālas ir Lindas Kusiņas impresijas par Annas Velēdas Žīgures grāmatu „Ziemeļzemes cēlā tauta. Somijas tēls latviešu presē 1822-1945.” (Zinātne) un Evas Mārtužas pārdomas par Ērika Hānberga grāmatu „Aplaipojumi un apsmaidījumi” (Apgāds "Jumava" ). Numurā iekļautas arī divas recenzijas par tulkoto prozu: Lauras Tabūnas viedoklis par Kristinas Sabaļauskaites romānu „Silva rerum IV” (Zvaigzne ABC) un Lilijas Berzinskas recenzija par Vladimira Nabokova grāmatu „Camera obscura” (Dienas Grāmata).

Sadaļā „Bērniem un jauniešiem” publicēts Osvalda Zebra romāna „Māra” fragments. Rubrikā „Viedoļi” ietvertas divu vērtētāju paaudžu (Austras Gaigalas un Morica Menģelsona) domas par Aivara Kļavja triloģijas „Ceļš uz nezināmo zemi” noslēdzošo daļu „Asinis uz dzintara” (Zvaigzne ABC) , kā arī Austras Gaigalas recenzija par Jūli Niemi grāmatu „Tu neiesi viens” (Pētergailis).

Sadaļu „Procesi” veido jauna rubrika: „Incognito”, kas turpmāk būs Egīla Ventera pārziņā, un pārskats par 2018. gada dzejas grāmatām: rubrikā „Saruna par tekstu” piedalās Sandra Ratniece, Kristaps Vecgrāvis, Toms Treibergs. Savukārt Ojārs Lāms reflektē par grāmatu no pilsētas, kurā piedzimis vējš: kopkrājumu „Piemares vējos. Lejaskurzemes prozas un dzejas krājums” (Apgāds "Jumava"), bet Kristīne Ilziņa ieved laikraksta lasītāju faktu pasaulē, kurus atradīsim Raimonda Brieža kūrētā autora kolektīva lieldarbā „Cilvēki un notikumi latviešu zemēs no ledus aiziešanas līdz Latvijas valstij” Kultūra akadēmija (Neputns) .
 

LRS laikraksta “konTEKSTS” 2019. gada Nr. 2 (23) februāra numurs nopērkams visos lielākajos grāmatnīcu tīklos. Cena: 2.00 EUR. Abonēšanā VAS “Latvijas Pasts” (abonēšanas indekss - 2151) laikraksta numurs pieejams par 1.50 EUR abonementiem visā pasaulē. Savukārt no 1. janvāra laikraksts ir iegādājams portālā las.am arī elektroniski.

Laikraksta izdošanu atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds.
Laikraksta sadarbības partneri: veikalu tīkli “Jānis Roze”, “Zvaigzne ABC”, “Jumava”, “Globuss” un “Latvijas Grāmata”, “Valters un Rapa”, “NicePlace”, galerija “Istaba”.

Detalizēta informācija

Grāmatas valoda: 
Izdošanas gads: 
2019
Formāts, izmērs:
EPUB, 2.93 MB