KonTEKSTS 2019.06

KonTEKSTS 2019.06

KonTEKSTS 2019.06

2,00 €

 

LRS laikraksta „konTEKSTS” 2019. gada Nr. 6 (#27) jūnija numurs

2019. gada jūnija rubrikas numura tēma veltīta Montai Kromai. Atvērumā „Montai Kromai - 100” Ronalds Briedis ielūkojas dzejnieces radošajā darbībā. Laikrakstu ievada Lilija Berzinska saruna ar dzejnieku Dainis Deigelis.

Sadaļu „Skats” veido Kristiāna Šuksta redaktora sleja „Viktora Igo katedrāle” un Pauls Bankovskis eseja „Spēka lauki.

Dzejas sadaļā baudāma Jāņa Hvoinska, Kristīne Geida un Montas Kromas dzeja, bet prozas lappusēs lasāmi Kristīne Ilziņa un Dita Bēķe stāsti.

Kritikas sadaļā publicēts Agija Ābiķe-Kondrāte viedoklis par Ilonas Ķepales grāmatu „Saliniece un putnu pārdevējs” ( Pētergailis ), Mārtiņa Laizāna recenzija par Contras dzejas grāmatu „Tik grūti ir būt latvietim” (Pētergailis),Kristaps Vecgrāvis recenzija par Daigas Straupenieces pētījumu „Latviešu valoda Lietuvā – Būtiņģē un Sventājā” (LiePA), Andris Zeibots domas par Jāņa Einfelda romānu „Armagedona cikls” ( Dienas Grāmata), Laimdota Ločmele viedokli par Guna Roze grāmatu „Sadursme” (Dienas Grāmata),Sandra Ratniece refleksijas par Kārļa Skalbes „Pasakām” (Dienas Grāmata), Ojāra Lāma pārdomas par Madaras Eversones sakārtoto grāmatu „Laiku nospiedumi Ilgoņa Bērsona dienasgrāmatās, vēstulēs, atmiņā un attēlos. 1947– 1990” (Zinātne), Viesturs Vecgrāvis domas par Inguna Daukste-Silasproge pētījumu „Gaidot laivu. Latviešu rakstnieki bēgļu ceļos Zviedrijā” (LFMI), kā arī Kristīnes Ilziņas recenziju Ulda Neiburga par grāmatu „Grēka un ienaida liesmās! Latvijas Otrā pasaules kara stāst” (Izdevniecība "Latvijas Mediji" ).

Sadaļā „Bērniem un jauniešiem” publicēts fragments no Andras Manfeldes Kuldīgas pasakas bērniem un pieaugušajiem „Ceriņslotas zīmējumi”. Rubrikā „Saruna” Kristīne Ilziņa intervē bērnu rakstnieci no Zviedrijas Juju Vīslanderi. Savukārt kritikas sadaļā lasāma Ditas Bēķes recenzija parAgnese Zarāne romānu jauniešiem „Slīdošās kāpnes” ( Zvaigzne ABC ) unAustra Gaigala pārdomas par Džesikas Taunzendas grāmatu „Nekadbija. Moriganas Kraukles pārbaudījumi” (Latvijas Mediji).

„Procesu” lappusēs no jūnija redakcija piedāvā divas jaunas rubrikas: Ilgoņa Bērsona rubrika „Segvārdi un segburti” un Edgara Lāma rubrika „Liepājas vēja vēstis”. Kā vienmēr, atraktīvas ir Egīls Venters rubrika „Incongnito” un Kristiānas Šukstas pārziņā esošā rubrika „Laboratorija”, kur šoreiz publicētaPaula Lūcija Lejiņa , Gundars Smuidris , Krista Solovjova , Ildze Jurkovska,Gints Aleksandrs Dreimanis un Kristiānas Šukstas dzeja, kas papildināta ar Toma Kalniņa ilustrācijām.
 

LRS laikraksta “konTEKSTS” 2019. gada Nr. 6 (27) jūnija numurs nopērkams visos lielākajos grāmatnīcu tīklos. Cena: 2.00 EUR. Abonēšanā VAS “Latvijas Pasts” (abonēšanas indekss - 2151) laikraksta numurs pieejams par 1.50 EUR abonementiem visā pasaulē. Savukārt no 1. janvāra laikrakstu var iegādāties elektroniski arī portālā las.am.
Laikraksta izdošanu atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds.
Laikraksta sadarbības partneri: veikalu tīkli “ Grāmatnīcas "Jānis Roze", “Zvaigzne ABC”, “Apgāds "Jumava", Grāmatnīca "Globuss" un Latvijas Grāmata, SIA „Grāmatu nams „Valters un Rapa””, galerija ISTABA.

Detalizēta informācija

Grāmatas valoda: 
Izdošanas gads: 
2019
Formāts, izmērs:
EPUB, 2.15 MB