KonTEKSTS 2019.07

KonTEKSTS 2019.07

KonTEKSTS 2019.07

2,00 €

 

LRS laikraksta „konTEKSTS” 2019. gada Nr. 7 (#28) jūlija numurs.


Laikrakstu ievada Kristīne Ilziņa saruna ar rakstnieci Inguna Dimante „Likt sajust gaismu - tas ir autora uzdevums ”. Šī numura tēma ir par literatūrpētniecību 2018. gadā. Sarunā „Literatūrzinātniekam jābūt arī labam rakstītājam” piedalās Dr. philol. Ieva E. Kalniņa, Dr. philol. Inguna Daukste-Silasproge un Dr. philol. Sandra Ratniece. Dzejas lappusēs publicēta Sandras Ratnieces un Kaspars Zalāns dzeja, bet prozas lapās Leona Brieža un Valdis Atāls darbi.
 

Kritikas sadaļā publicēts Ojāra Lāma viedoklis par Ulda Bērziņa atdzejoto eposu „Dziesma par manu Sidu” ( Neputns), kā arī citas recenzijas, piemēram, Ivetas Brūkles recenzija par Ilmara Taska grāmatu „Pobeda 1946” ( Apgāds "Jumava" ), Kristīnes Ilziņas viedoklis par Gunitas Lagzdiņas grāmatu „Ieraudzīt varavīksni” ( Izdevniecība "Latvijas Mediji"), Vija Laganovska-Birkova pārdomas par Gunitas Bokas dzejas krājumu „Pasaule šobrīd paklupusi” (Latvijas Rakstnieku savienības Liepājas nodaļa), Mārtiņš Pommers Bērziņš refleksija par Svena Birkerta grāmatu „Esejas” (Neputns), Andris Zeibots un Agris Jēkabsons viedokļi par Svena Kuzmina romānu „Hohma” ( Dienas Grāmata), Rolandas Bulas pārdomas par Daces Judinas-Nīmanes grāmatu „Lāsts” (Latvijas Mediji), Ievas Kalniņas domas par Toma Ķenča pētījumu „Vācot padomju folkloru” (LFK krājums). 
 

Sadaļā „Bērniem un jauniešiem” publicēts Valkas novada bērnu un jauniešu konkursa „Doma izgaismo vārdu” laureāta Dāvids Rubens stāsts, kā arī lasāma Sandra Vensko recenzija par Frīdas Nilsones grāmatu „Ledusjūras pirāti” ( Jāņa Rozes apgāds).
 

„Procesu” lappusēs ietvertas šādas rubrikas: Egīla Ventera „Incognito”, Pauls Bankovskis „Tekstūras”, Edgara Lāma „Liepājas vēja vēstis”, Sergeja un Evas Moreino esejas 1. daļa „Pierobežas diskrētais šarms kultūrā – un ne tikai” (eseja tiks publicēta četrās daļās), kā arī turpinās Ilgoņa Bērsona rubrika „Segvārdi un segburti”. Laikraksta pēdējā lappusē publicēts Signes Raudives ieskats par elektronisko vietni: „literatura.lv : latviešu literatūras datubāze starp iecerēto un iespējām”. 

 

LRS laikraksta “konTEKSTS” 2019. gada Nr. 7 (#28) jūlija numurs nopērkams visos lielākajos grāmatnīcu tīklos. Cena: 2.00 EUR. Abonēšanā VAS “Latvijas Pasts” (abonēšanas indekss - 2151) laikraksta numurs pieejams par 1.50 EUR abonementiem visā pasaulē. Savukārt kopš š. g. 1. janvāra laikrakstu var iegādāties elektroniski arī portālā las.am, kā arī tas abonējams LRS mājaslapas sadaļā „konTEKSTS”.
Laikraksta izdošanu atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds. 
Laikraksta redakcija pateicas par atbalstu apgādam "Zvaigzne ABC" rubrikas "Saruna" tapšanā!
Laikraksta sadarbības partneri: veikalu tīkli "Jānis Roze", “Zvaigzne ABC”, "Jumava", "Globuss" un Latvijas Grāmata, SIA „Grāmatu nams „Valters un Rapa””, galerija ISTABA.

Detalizēta informācija

Grāmatas valoda: 
Izdošanas gads: 
2019
Formāts, izmērs:
EPUB, 1.58 MB