Lāčplēsis

Lāčplēsis

0,00 €

 

Katrai tautai vajag savu varoni, kura vārds izskanētu no paaudzes paaudzē kā apliecinājums tautiskuma garam. Tādēļ A.Pumpurs tālajā 1888. gadā, balstoties uz latviešu tautas folkloru, teikām un nostāstiem, mitoloģiju, kā arī Indriķa hronikām par 12. un 13. gadsimtu mijas latviešu cīņām pret vācu iebrucējiem, sarakstīja tautas varoņpoēmu "Lāčplēsis".
 
Lāčplēsis ir Andreja Pumpura varoņeposa "Lāčplēsis" galvenais tēls, kas balstīts uz latviešu teikas tēla. Lāčplēsis ataino tautas diženumu, bet viņa varonība simbolizē cilvēka drošsirdību aizstāvot dzimteni no iebrucējiem.
Ir sastopama varoņa vārda variācija - Lāčausis. Šis vārds radies no viņa cepures lāča ausīm, viņa pārspēka slepenais avots.
 

Detalizēta informācija

Grāmatas valoda: 
Izdošanas gads: 
2012
Izdevniecība: 
Formāts, izmērs:
EPUB, 980 KB