NVO grāmatvedības rokasgrāmata

NVO grāmatvedības rokasgrāmata

0,00 €
 
Autore: Jadviga Neilande
Projekta autore: Rasma Pīpiķe
 
Biedrības „Latvijas Pilsoniskā alianse” (eLPA) pieredze liecina, ka nevalstisko organizāciju (NVO) grāmatvedība vienmēr būs viens no jautājumiem, kas aktuāls ikvienai organizācijai, neatkarīgi no tās lieluma un darbības apjoma. Kā liecina prakse, NVO sektorā darbojošies cilvēki nereti nezina, kā kārtot grāmatvedību, kā pieņemt darbā darbiniekus, vai nepieciešama ir darba aizsardzība, kādi sadarbības līgumi slēdzami ar pakalpojumu sniedzējiem, kā norēķināties ar pasūtītājiem vai pircējiem dažādos pasākumos, vai nepieciešamas pavadzīmes, ceļazīmes autotransportam, kādi nodokļi jāmaksā, vai jāved dokumentu arhīvs un daudzus citus jautājumus. Tādēļ šajā grāmatā mēs tiecamies sniegt pamatinformāciju, kuru organizācijas varēs izmantot ikdienas darbā. Šobrīd esam izveidojuši elektroniskās grāmatas pamattekstu, bet nākotnē grāmata tiks papildināta ar elektroniski sagatavotām, izdrukājamām dažādu veidlapu un reģistru paraugiem un piemēriem, kas būs atrodami eLPA interneta vietnē www.nvo.lv.
 
Laba vēlējumiem,
Rasma Pīpiķe
Direktore
Latvijas Pilsoniskā alianse
 
Materiāls ir sagatavots ar FRIEDRICH EBERT STIFTUNG finansiālu atbalstu.
FRIEDRICH EBERT STIFTUNG
 
 

Detalizēta informācija

Grāmatas valoda: 
ISBN: 
978-9984-49-925-3
Izdošanas gads: 
2013
Izdevniecība: 
Formāts, izmērs:
EPUB, 2.15 MB