Politikas teorija: pirmie soļi

Ivars Ījabs - Politikas teorija: pirmie soļi

Politikas teorija: pirmie soļi

7,00 €

 

“Dr. Ivara Ījaba grāmata ir lielisks ievads politikas teorijā. Autoram ir izdevies labi argumentēts, viegli un interesanti lasāms pārskats par galvenajiem pamatjautājumiem un pētniecības objektiem, ar ko nodarbojas politikas zinātne – valsti, nāciju, demokrātiju, suverenitāti, leģitimitāti, identitāti, taisnīgumu un citiem.

Politiskajai zinātnei ir raksturīgi, ka tās priekšmets un skaidrojumi lielā mērā ir atkarīgi no konkrētās teorijas, kuru attiecīgais zinātnieks pārstāv. Šeit Dr. Ījabs koncentrēti izklāsta svarīgākās un ietekmīgās teorijas un to politikas skaidrojumus, un neuzkrītoši dod tiem arī savu vērtējumu. Grāmata sniedz labi strukturētu ieskatu par daudzveidīgajiem un parasti pretrunīgajiem mūsdienu teorētiskajiem priekšstatiem par politiku – un tas, savukārt, ir labs pamats reālās politikas labākai izpratnei un praksei.

Šis darbs būs noderīgs ne tikai politikas zinātnes studentiem, bet arī jebkuram politikā ieinteresētam pilsonim, kurš izjūt atbildību par savu valsti un tajā notiekošajiem politiskajiem procesiem.”

Egils Levits
Jurists un politologs
Eiropas Savienības tiesas tiesnesis 

 

Ivars Ījabs ir brīvi praktizējošs latviešu politologs. Izglītība – autodidakts. Iztiku pelna ar lekciju lasīšanu Latvijas Universitātē un citur, pēc vajadzības. No darba brīvajā laikā nododas vaļaspriekiem – peldēšanai, slēpošanai, politisko ideju vēsturei, politikas teorijai un nacionālisma studijām. Viņa ikmēneša sleju publicē žurnāls “Rīgas Laiks”. 

 

Grāmatas fragments lasāms portālā Satori.lv

Atsauksmes

Lelde Arnicāne

Demokrātija – grūti audzējams augs

"Apgādā Lasītava izdotā politologa Ivara Ījaba grāmata Politikas teorija: pirmie soļi ir pirmais populārais ievads politikas teorijā, kas sarakstīts latviešu valodā. Sarunā Ījabs drīzāk pesimistiski novērtē Latvijas sabiedrības interesi par politiski teorētiskām diskusijām, tāpēc jo svarīgāks šķiet šāds viegli lasāms stāstījums par politikas teoriju, kas veidots, lielā mērā ņemot vērā vietējo lasītāju. Šis darbs ir arī autora personības nopelns. Intervijā akcentēta ne vien grāmatas tapšana un Ījaba perspektīva uz politikas pētniecību, bet arī Latvijas zinātniskā tradīcija domāšanā par politiku."

Interviju ar Autoru lasiet Punctummagazine.lv

Detalizēta informācija

Grāmatas valoda: 
ISBN: 
978-9934-8664-3-2
Izdošanas gads: 
2017
Izdevniecība: 
Formāts, izmērs:
EPUB, 0.9 MB