Si minors

Si minors

2,30 €

 

Ojāra Vācieša dzejoļu krājumā “Si minors” liriskais es vairākkārt nomaina pasaules redzējumu, meklēdams zelta vidusceļu, uz kura salabināt trauksmaino sevi-cīnītāju ar to, kurš plūst cauri pasaulei, apzinādamies, bet pieņemdams, savu bezspēcību pret procesiem tajā.

Grāmatas sākumā dzejas cilvēks izjūt tramīgumu pret laikmeta virzību; apšauba to, vai progress norisinās pasaulei vēlamā un derīgā virzienā. Uzmanību pievērš tas, ka jau 1982. gadā, kad iznāca šis krājums, autoru uztraucis nemitīgi pieaugošais laika paātrinājums, kad šodienas cilvēks uz laika tecējuma tempu pirms trīsdesmit gadiem noraugās ar nostalģiskām pārdomām, cik mierīgi un lēni tolaik viss varējis notikt. Notiek cīņa pret tam laikam (un arī šim) raksturīgo pieaugošo atsvešināšanos un iekšējo aukstumu, un mierinājums tiek meklēts senajā, pamatīgajā – autors izmanto tautasdziesmu motīvus un formas, runā par dziesmu kā spēcīgu ieroci pret sirds nocietināšanos; mēģina cilvēku atkal pievērst dabai, no kuras tas cēlies (Un dvēsele brēc / pēc ceļu rādoša / zaļa skala).

Tālāk grāmatā dzejas cilvēka nervozitāte pieaug, un arvien tiešāk tiek izpausta tikai ledaina kritika pret it kā nedomājošajiem un nejūtošajiem cilvēkiem, kas, pašiem nemanot, iznīcina pasaulē cilvēcīgumu. Tajā brīdī liriskais es cīņā pret cinismu un vienaldzību pats ir tapis ironisks un auksts; pietiekami pārakmeņojies, lai triecoties pret bezjēdzību, varētu salūst. Un salūst.

Grāmata pēkšņi pārsteidz, kad liriskais es noliek ieročus un it kā no jauna sāk pasaulē redzēt gaismu. Piepeši varam just līdzi cilvēkam, kurš par pasauli brīnās, priecājas, skumst un ļauj arī mums pieredzēt viņa trauslumu un jūtīgumu. Liriskais es meklē veidus, kā pasaulei palīdzēt ar maigumu un klusumu – mierīgi, apdomīgi un bez panikas. Viņš it kā apgūst “parasto dzīvi”, “parasto pasauli” un “parasto mīlestību” un dalās ar lasītāju to skaistumā (Un tev bija / acīs / samulsis, / bet jau lidojošs / putns). 

Krājuma beigu daļā dzejas cilvēks tiecas pēc personīgās garīgās augšanas, pilnveidošanās un pārtapšanas, atmetis koncentrēšanos uz to, kas un kā būtu jādara visai pārējai pasaulei. Šī nostāšanās punktā “es piedalos, es esmu atbildīgs, es esmu sākums un beigas” aizver krājumu, bet atver lasītāja ceļu piedalīties, būt atbildīgiem un pašiem būt par sākumu jaunai, alternatīvai pasaulei, ar kuru nav jācīnās. Uz riska naža smailes / un uz mēness stara / noturēties, / celies, / ejam!

Detalizēta informācija

Grāmatas valoda: 
ISBN: 
978-9984-899-52-7
Izdošanas gads: 
2014
Izdevniecība: 
Formāts, izmērs:
EPUB, 984 KB