Zemdegas

Zemdegas

3,85 €

 

Autore pēc infarkta, nokļuvusi starp dzīvību un nāvi, klīst rēgainā skulptūru dārzā, kur atrod savu mazās pilsētiņas Mūrgales paziņu veidolus. Autore aptver, ka viņi visi ir miruši, vēl vairāk – pēkšņas atklāsmes mirklī viņa atklāj, ka zina par šiem cilvēkiem visu, tostarp arī to, ka “...daudzi no šiem cilvēkiem bija nogalināti, kaut gan slepkavas roka nevienam netika pieskārusies tieši, jo nonāvēšanas veidi ir dažādi”.

Tālāk seko pieci aizraujoši stāsti, kurus saista šie Mūrgales iedzīvotāji un viņu “netīšās slepkavības”. Piektā vēstījuma noslēgumā Autore no jauna attopas skulptūru dārzā, atrod tur arī savu kapakmeni un saprot, ka mirusi ir arī viņa. Tam seko sestais, noslēdzošais vēstījums – Autores stāsts pašai par sevi, par savu nāvi – par to, kāpēc un kādā veidā viņa nonākusi līdz rēgainajam skulptūru parkam.

 

Romāns “Zemdegas” (1977)  pamatoti tiek uzskatīts par Regīnas Ezeras šedevru. Guntis Berelis par šo darbu raksta: “Acīm redzams, ka visi seši romānu veidojošie vēstījumi ieturēti reālpsiholoģiskās prozas tradīciju garā; viss ir viegli atpazīstams un tālab absolūti ticams. Turpretī romāna ievaddaļa un noslēguma lappuses tieši šo ticamību, šo absolūto reālismu pasludina par fantasmagoriju, par fikciju, par pilnīgi neticamiem notikumiem. Romāns tiecas noliegt pats sevi, precīzāk, to dimensiju, ko parasti mēdz dēvēt par “atbilstību īstenībai” un pēc kuras nez kāpēc dažkārt tiek vērtētas teksta literārās kvalitātes. […] “Zemdegas” ir liels solis tai virzienā, lai literatūra sevi apzinātos vispirmām kārtam kā literatūru – kā tekstu, kurā “ticamības” vai “atbilstības īstenībai” kategorijas nav īpaši svarīgas.”

 

Romāna nodaļu, jeb atseviško vēstījumu nosaukumi:

♦ CIETUMS
   jeb stāsts par Leldi un ne tikai par viņu, bet arī par Auroru un Askoldu

♦ ZAĶIS AR DIVĀM SIRDĪM
   jeb stāsts par Vili Pērkonu un vēl arī par Ritmu

♦ ŠĶIRTIES - TAS IR MAZLIET MIRT
   jeb stāsts par Feliksu Voicehovski un vēl par Džemmu un Melāniju

♦ MĪNA AR LAIKA DEGLI
   jeb stāsts par Veldzi un Ingu

♦ SĒŅU LIETUS
   jeb stāsts par Mariannu un Alisi — bet varbūt par Pēteri?

♦ SLEPKAVĪBA, PAR KURU NESODA,
   jeb Stāsts pašai par sevi

Detalizēta informācija

Grāmatas valoda: 
ISBN: 
978-9984-899-60-2
Izdošanas gads: 
2014
Izdevniecība: 
Formāts, izmērs:
EPUB, 1.4 MB