Grāmatas

Žans Marī Gistavs Leklezio - Stāsts par pēdām un citas fantāzijas
Franču rakstnieks, 2008. gada Nobela prēmijas literatūrā laureāts Žans Marī Gistavs Leklezio ( Jean-Marie Gustave Le Clézio , 1940) jaunākajā noveļu krājumā “Stāsts par pēdām un citas fantāzijas” iedzīvina tādu sieviešu tēlus, kas neļaujas pasaules brutalitātei un cinismam, bet tā vietā iemieso drosmīgu un brīvprātīgu cilvēcību. 2002. gadā ...Lasīt tālāk
7,90 €
Jāņa Ezeriņa noveļu krājumā iekļautas divpadsmit aizraujošas noveles. Latviešu īsprozas meistars literatūras vēsturē iegājis tieši ar noveļu rakstīšanu, kurās spējis ievīt gan humoru un skaistumu, gan arī traģisko un melanholisko. Ezeriņš dēvēts arī par anekdotisko noveļu žanra aizsācēju. Šajā noveļu krājumā iekļauti spilgtākie rakstnieka darbi ...Lasīt tālāk
0,00 €
Augusta Saulieša stāstu krājumā „Neaizberamā aka” iekļauti seši stāsti: „Neaizberamā aka”, „Pērkons”, „Kalējs Indriķis”, „Purvā”, „Noslēpums” un „Veļu tiesa”. Salīdzinājumā ar stāstu krājumu „ Aiz sniega un tumsas ”, šajā stāstu krājumā vēl vairāk Augusts Saulietis iedziļinājies cilvēku iekšējās pretrunās un problēmās. Centrālais stāsts – „ ...Lasīt tālāk
0,00 €
Augusta Saulieša stāstu krājumā „Aiz sniega un tumsas” iekļauti septiņi rakstnieka stāsti: „Aiz sniega un tumsas”, „Vaļas dienā”, „Soda diena”, „Dienvidī”, „Aiz zilā loga”, „Kāvi” un „Lielās ēnas”. Saulietis savos stāstos atspoguļo dažādu tēlu dzīves un izceļ kādu notikumu, kas tēlos raisījis emocionālu sakāpinājumu. Katrs stāsts ir īpašs un nav ...Lasīt tālāk
0,00 €
Šajā Rūdolfa Blaumaņa darbu krājumā iekļauti astoņi darbi: sešas noveles – „Andriksons”, „Laimes klēpī”, „Nāves ēnā”, „Purva bridējs”, „Raudupiete” un „Salna pavasarī”, un divi stāsti – „Nezāle” un „Spijēnos”. Rūdolfs Blaumanis ir viens no spilgtākajiem latviešu rakstniekiem, kura vārds katram latviešu literatūras cienītājam palicis atmiņā ...Lasīt tālāk
0,00 €