Grāmatas

  • "
  • 2 of 2
  •  
No Autora priekšvārda: “Tehnoloģija liek mums dzīvot drudžainā, pulksteņa mehānisma nosacītā tempā, kas ir pretrunā ar cilvēka bioloģiskajiem ritmiem. Postmodernais cilvēks dzīvo nevis tagadnē, bet sapņos un domās par nākotni, ko tam sola zinātnieki un tehnokrāti, bet šī hipotētiskā nākotne ar katru jaunu atradumu attālinās arvien vairāk un vairāk ...Lasīt tālāk
3,00 €
Ļevs Vigotskis ir izcils krievu psihologs, pasaules psiholoģijas klasiķis. “Domāšana un runa” ir pazīstamākais Vigotska darbs, kas tulkots daudzās pasaules valodās, pēc dziļākās būtības atsedz bērna valodas apguvi, domāšanas attīstību un socializācijas procesu. Šai grāmatai ir liela vērtība topošo psihologu, pedagogu un citu speciālistu apmācībā. ...Lasīt tālāk
5,69 €
  • "
  • 2 of 2
  •